6 ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ liên kết sản xuất với tiêu thụ

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt 6 ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, ngày 5.7.2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Theo đó, đối với nhóm ngành trồng trọt: cây lương thực (lúa, nếp các loại, bắp); cây có bột (khoai lang, sắn…); cây công nghiệp ngắn ngày (đậu phụng, mè, đậu các loại); cây rau, củ quả (sản xuất theo GlobalGAP, VietGAP hoặc các tiêu chuẩn của người đặt hàng); cây công nghiệp dài ngày (hồ tiêu, cao su, chè, các loài keo và cây bản địa như sao đen, gáo vàng, dổi, dó bầu, cây mây…); cây dược liệu (theo danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015 - 2020 được ban hành theo Quyết định số 206/QĐ-BYT, ngày 22.1.2015 của Bộ Y tế và theo nhu cầu của nhà đầu tư được UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư); cây ăn quả (chuối, mít, thơm, lòn bon, bưởi, trụ lông, thanh trà, cam, quýt, chanh, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt); các loại cây khác (cau lấy trái, cây dâu tằm, cây sen); nấm (nấm dược liệu, nấm thực phẩm).

Nhóm ngành chăn nuôi: gia súc (bò, trâu, heo, dê, thỏ); gia cầm (gà, vịt, bồ câu, chim trĩ, ngan, chim cút). Nhóm thủy sản: cá các loại; nhóm giáp xác (cua, tôm sú, tôm thẻ, tôm càng xanh); nhóm động vật thân mềm (nghêu, sò, sò huyết hàu, ốc hương); rau cau chỉ vàng, rong biển các loại. Nhóm động vật lưỡng cư: ếch. Nhóm bò sát: ba ba nước ngọt, kỳ nhông, kỳ đà. Cuối cùng là sản phẩm muối.

UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ các dự án liên kết do chủ trì liên kết xây dựng để triển khai thực hiện sản xuất cùng lúc một ngành hàng, sản phẩm trên địa bàn của 2 huyện, thị xã, thành phố trở lên và có tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước từ 5 tỷ đồng trở lên. Đồng thời ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ các dự án liên kết có phạm vi thực hiện giới hạn trong một huyện, thị xã, thành phố và có tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước dưới 5 tỷ đồng.

M.L