Bảo tồn giống tiêu Tiên Phước và bưởi trụ lông Đại Bình

HOÀNG LIÊN |

Ngày 25.12, Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Điều tra tình hình phân bố, chọn lọc và bảo tồn giống tiêu Tiên Phước, bưởi trụ lông Đại Bình - Nông Sơn, Quảng Nam”, do Th.S Phan Hùng Vĩnh làm chủ nhiệm đề tài.

Theo Th.S Phan Hùng Vĩnh, cây tiêu Tiên Phước, bưởi trụ lông Đại Bình (Nông Sơn) là nguồn gen đặc sản quý của Quảng Nam, có mặt từ những năm 1980 - 1990, tổng diện tích lên tới 450ha, sản lượng hơn 500 tấn. Song, do nhiều nguyên nhân như giá cả thị trường bấp bênh, sâu bệnh gây hại, diện tích trồng bị nhiễm bệnh, xuống cấp và bị chết nhiều... Đề tài đã hướng tới điều tra tình hình phân bố, chọn lọc và bảo tồn phục vụ cho khai thác và phát triển nguồn gen quý hiếm bản địa của tỉnh, bao gồm tiêu Tiên Phước và bưởi trụ lông Đại Bình. Đề tài cũng tuyển chọn nguồn vật liệu ưu tú (cây đầu dòng) trong nhân dân, xây dựng vườn nhân giống, xây dựng mô hình trồng mới để phục vụ công tác bảo tồn, phát triển giống tiêu Tiên Phước, bưởi trụ lông Đại Bình; đề xuất các giải pháp phát triển.

TAGS