Bệ đỡ vững chắc

MAI NHI |

Sự hỗ trợ về nguồn vốn vay ưu đãi, đào tạo nghề, liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại… đã và đang được hội nông dân (HND) các cấp trong tỉnh triển khai là bệ đỡ giúp nông dân phát triển kinh tế.

Những năm qua, các cấp HND ở Quảng Nam không ngừng tăng cường việc huy động nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân để giúp hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất. Ông Vũ Văn Thẩm - Chủ tịch HND tỉnh khóa VII cho biết, hiện nay nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh có gần 61 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cuối năm 2012. Ban điều hành Quỹ đã tiến hành giải ngân cho 2.820 lượt hộ vay thực hiện các mô hình phát triển chăn nuôi, đánh bắt hải sản, thương mại - dịch vụ, trồng rừng nguyên liệu, trồng rau sạch, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao...

Các cấp hội cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác nguồn vốn cho hội viên nông dân vay với tổng dư nợ đến thời điểm này hơn 1.360 tỷ đồng, tăng gấp 1,25 lần so với năm 2013. Đồng thời phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT thực hiện hiệu quả các Nghị định số 41 và 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn. Theo đó, đã thành lập được 66 tổ tiết kiệm vay vốn với dư nợ hơn 10,3 tỷ đồng và 766 thành viên vay vốn thông qua tổ tiết kiệm vay vốn do HND quản lý. Ngoài ra, HND tỉnh cũng phối hợp với Công ty CP Greenfeed Việt Nam hỗ trợ cho nông dân các huyện Đại Lộc, Thăng Bình, Tiên Phước vay vốn không lãi suất để đầu tư phát triển chăn nuôi với số tiền 1,6 tỷ đồng…

Trong công tác dạy nghề và chuyển đổi nghề cho nông dân, theo số liệu của HND tỉnh, nhiệm kỳ qua các cấp hội đã trực tiếp tổ chức và phối hợp đào tạo nghề cho 44.280 lao động nông thôn, tỷ lệ lao động có việc làm sau khi được đào tạo nghề đạt hơn 90%. Các cấp hội còn tích cực vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng và phát triển loại hình kinh tế tập thể phù hợp với từng địa bàn, từng ngành nghề. Đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã phối hợp hướng dẫn thành lập mới hơn 350 tổ hợp tác, 17 hợp tác xã nông nghiệp và xây dựng hơn 500 mô hình nhóm hộ, câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh cùng loại sản phẩm. Đặc biệt, phối hợp với các ngành, doanh nghiệp tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị tư vấn về liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường, xây dựng nhãn hiệu… tạo đầu ra ổn định cho nông sản...

MAI NHI