Bình Chánh phát triển nông nghiệp bền vững

VIỆT QUANG |

Xã Bình Chánh đang triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Vụ đông xuân vừa qua, tổng sản lượng cây có hạt của xã Bình Chánh đạt 3.712,47 tấn, tăng 378,07 tấn so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi theo quy mô gia trại được duy trì, đến nay trên địa bàn xã có 9 mô hình chăn nuôi quy mô từ 50 con heo hướng nạc trở lên và có hơn 10 mô hình chăn nuôi 5 - 7 con trâu, bò. Nuôi cá nước ngọt ổn định qua từng năm với diện tích 4,58ha, sản lượng đạt 5 tấn/năm. Kinh tế vườn phát triển, người dân triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình làm nấm rơm, trồng gừng, nuôi cá trê lai, trồng tiêu.

Kinh tế gia trại phát triển theo hình thức vườn - ao - chuồng. Công tác tuyên truyền và chuyển giao kỹ thuật sản xuất mới luôn được xã chú trọng. Từ đầu năm đến nay, Bình Chánh tổ chức 2 lớp tập huấn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi. Khuyến nông được đầu tư, xã triển khai mô hình ứng dụng ống đo mực nước nhằm tưới nước tiết kiệm cho cây lúa. Mô hình sử dụng công cụ sạ hàng tại cánh đồng mẫu Đồng Mùn đã đem lại kỳ vọng mới cho nông hộ khi sản lượng, năng suất đều tăng lại tiết kiệm chi phí sản xuất.

Từ năm 2015, xã Bình Chánh đã về đích nông thôn mới; tuy nhiên, việc giữ vững và nâng cao các tiêu chỉ đạt được không dễ dàng. Ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch UBND xã Bình Chánh cho biết, chủ trương của xã là gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Theo đó, địa phương đang vận động, tiếp nhận mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước, đầu tư của doanh nghiệp, nội lực của người dân để hoàn thiện hạ tầng sản xuất nông nghiệp như kênh mương nội đồng, giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, các trạm bơm để tạo bước chuyển mạnh mẽ cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Xã Bình Chánh tập trung triển khai giải pháp tích tụ, tập trung ruộng đất để liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã để phát triển nông nghiệp hàng hóa. “Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ vay vốn từ Nhà nước để đầu tư sản xuất nông nghiệp ngày một hiện đại hơn. Công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y cũng sẽ được chú trọng hơn trong thời gian đến” - ông Nguyễn Xuân Vũ nói.

Để hạn chế tác hại của thiên tai, bão lụt, vụ hè thu năm nay, Ban Nông nghiệp xã Bình Chánh hướng dẫn người dân chỉ gieo sạ những giống có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày để đảm bảo thu hoạch xong trước 5.9. Xã khuyến khích các nông hộ canh tác lúa thuần có thời gian sinh trưởng trung, ngắn ngày để phù hợp với điều kiện thiếu nước tưới nhưng vẫn giữ được hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, áp dụng chương trình “3 giảm, 3 tăng”, tưới tiêu khoa học, cơ giới hóa đồng ruộng, chủ động phòng chống dịch bệnh để tăng năng suất lúa, hạ giá thành sản xuất. Trên lĩnh vực chăn nuôi, xã khuyến khích chăn nuôi gia trại gắn với bảo vệ môi trường, tạo sản phẩm hàng hóa và chủ động ngăn ngừa sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

VIỆT QUANG