Bổ sung dự án nâng cấp hồ chứa Nước Rin vào quy hoạch thủy lợi tỉnh

AN BÌNH |

(QNO) - Tại Quyết định 1189, UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa Nước Rin (Bắc Trà My) vào quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa Nước Rin được thực hiện tại xã Trà Giáp (Bắc Trà My) với tổng vốn đầu tư 14 tỷ đồng. Công trình sẽ cung cấp nước tưới chủ động cho 40ha đất sản xuất nông nghiệp của xã Trà Giáp.

Được biết, hồ chứa Nước Rin có diện tích lưu vực khoảng 3km2, dung tích hồ khoảng 150x103m3, chiều cao đập 7m, chiều dài đập 42m.

TAGS

Kiểm tra, đánh giá tổng thể an toàn hồ chứa thủy lợi

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa lũ năm 2022.