Bố trí 2.040 tỷ đồng phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý ứng trước 2.040 tỷ đồng từ nguồn thu bán cổ phần nhà nước tại một số doanh nghiệp năm 2015 chưa sử dụng để hỗ trợ Bộ NN&PTNT và các địa phương thực hiện các dự án cấp bách khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác các thông tin của các dự án được hỗ trợ vốn; đồng thời, hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục đầu tư liên quan đối với dự án cấp bách theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31.12.2015.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án sử dụng nguồn thu từ bán cổ phần nhà nước tại một số doanh nghiệp năm 2015 vào thời điểm phù hợp, trong đó bố trí 2.040 tỷ đồng để hoàn trả số vốn ứng đã được trước nêu trên.

NGUYÊN BẢO