Chia sẻ kinh nghiệm, chính sách hỗ trợ hợp tác xã

LÊ VĨNH TRÍ |

(QNO) - Sáng 28.9, tại TP.Tam Kỳ, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phối hợp với Tổ chức Agriterra (Hà Lan) tổ chức hội thảo chia sẻ Luật HTX 2012 và chính sách hỗ trợ HTX.

Đại biểu đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn về quá trình thực hiện chuyển đổi hoạt động của HTX theo Luật HTX 2012; những kết quả về thực thi chính sách hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh cho các HTX với các chương trình, chính sách hỗ trợ tổng hợp và đa dạng trên các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy sản, dịch vụ y tế, bảo vệ môi trường… trong thời gian qua.

Liên minh HTX tỉnh đánh giá thực trạng về tình hình tổ chức hoạt động của các HTX trong quá trình thực hiện chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012 gắn với xây dựng, phát triển các mô hình HTX kiểu mới, tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh. HTX Nông nghiệp Ái Nghĩa, HTX Dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Đại Hiệp cũng có báo cáo tham luận tại hội thảo.

Qua các ý kiến thảo luận, đề xuất, lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh tiếp thu, hướng dẫn, trả lời một số ý kiến; đồng thời nắm bắt kịp thời các nhu cầu cần được hỗ trợ của các HTX, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách mới phù hợp với tình hình phát triển HTX hiện nay.

LÊ VĨNH TRÍ