Chú trọng xây dựng hệ thống thủy lợi

VĂN SỰ |

Ông Trần Thiện Thắng - Trưởng phòng NN&PTNT Nông Sơn cho biết, hiện nay bình quân mỗi vụ nông dân trên địa bàn 7 xã của huyện gieo trồng hơn 1.115ha lúa và khoảng 750 - 850ha bắp, đậu phụng, mè cùng nhiều loại rau màu khác. Theo ông Thắng, xác định nước tưới là yếu tố hết sức quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp nên những năm qua huyện Nông Sơn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi. “Chỉ tính riêng trong 3 năm 2016 - 2018, các ngành, các cấp của Nông Sơn đã huy động 26,6 tỷ đồng đầu tư khâu này. Trong đó nguồn vốn trực tiếp từ chương trình nông thôn mới gần 6,7 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình - dự án khác hơn 18,8 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 126 triệu đồng. Với số tiền vừa nêu, huyện tiến hành kiên cố hóa 48 tuyến kênh mương các loại với tổng chiều dài xấp xỉ 22km. Cùng với đó, xây mới, nâng cấp 3 công trình thủy lợi hóa đất màu và 11 công trình thủy lợi nhỏ như đập dâng, đập thời vụ, trạm bơm điện... Nhờ vậy, thời gian qua tại nhiều địa phương của huyện có thêm không ít diện tích đất canh tác lúa và hoa màu chủ động nước tưới” - ông Thắng nói.

Không riêng Nông Sơn, từ năm 2016 - 2018 ngành nông nghiệp tỉnh và chính quyền nhiều địa phương khác cũng ưu tiên nguồn lực tài chính khá lớn cho việc thi công kết cấu hạ tầng thủy lợi. Ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho hay, trong 3 năm qua, bằng nhiều nguồn vốn huy động, tỉnh đã xây dựng thêm 180 công trình thủy lợi nhỏ với tổng kinh phí 350,6 tỷ đồng, đảm bảo phục vụ nước tưới cho hơn 2.935ha đất sản xuất nông nghiệp. Cạnh đó, xây dựng 52 công trình thủy lợi hóa đất màu (phục vụ tưới cho hơn 1.112ha) với tổng số tiền gần 61 tỷ đồng. Ngoài ra, còn thực hiện kiên cố và tu sửa gần 700km kênh mương loại 3 (phục vụ tưới ổn định cho hơn 6.941ha) với tổng kinh phí xấp xỉ 543 tỷ đồng. “Qua khảo sát mới đây cho thấy, trong tổng số 204 xã tham gia xây dựng mô hình nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh thì đến thời điểm này đã có 160 xã đạt tiêu chí về thủy lợi (chiếm tỷ lệ 78,43%), tăng 61 xã so với năm 2015 và tăng 15 xã so với năm 2017. Việc chú trọng lo khâu nước tưới trong thời gian qua đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm của ngành trồng trọt. Nếu năm 2013 bình quân 1ha đất sản xuất chỉ cho giá trị 65 triệu đồng thì năm 2018 đã tăng lên 80 triệu đồng/ha” - ông Muộn nói.

VĂN SỰ