Chuyển biến "tam nông"

MAI LINH - TÂM ĐAN |

Mặc dù đối diện với rất nhiều khó khăn do thiên tai và dịch bệnh nhưng năm 2022 lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của huyện Nông Sơn vẫn có bước chuyển biến rõ nét.

Thời gian qua, nông dân trên địa bàn huyện Nông Sơn tập trung đầu tư phát triển mạnh mô hình kinh tế vườn để nâng cao nguồn thu nhập. Ảnh: L.Đ
Thời gian qua, nông dân trên địa bàn huyện Nông Sơn tập trung đầu tư phát triển mạnh mô hình kinh tế vườn để nâng cao nguồn thu nhập. Ảnh: L.Đ

Bà Trương Thị Tuyết - chuyên viên Phòng NN&PTNT Nông Sơn cho biết, năm 2022 nông dân địa phương canh tác hơn 2.327ha cây lương thực có hạt, gồm 1.822,6ha lúa và 504,8ha bắp. Thời gian qua mặc dù thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng và phát triển nhưng năng suất của 2 loại cây trồng chủ lực này vẫn đạt khá cao.

Năm 2022 năng suất lúa bình quân của Nông Sơn đạt 57,3 tạ/ha, tăng 2,4 tạ/ha so với năm 2021 và sản lượng lúa gần 10.437 tấn, tăng 17,1% so với năm ngoái. Trong khi đó, năng suất bắp đạt 50,9 tạ/ha, tăng 22,8 tạ/ha so với năm 2021 và sản lượng bắp đạt 2.570 tấn, tăng 68,8% so với năm trước.

“Trong năm nay, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt xấp xỉ 13.007 tấn, tăng 3,68% so với mục tiêu đề ra và tăng 24,66% so với năm 2021” - bà Tuyết cho hay.

Năm 2022 giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản của Nông Sơn đạt 268,24 tỷ đồng, tăng 6,09% so với năm 2021. Trong năm nay, toàn huyện có thêm 62 hộ thoát nghèo, đạt 413% kế hoạch đề ra.

Sau khi cơ bản khống chế các loại dịch bệnh nguy hiểm, từ đầu năm 2022 đến nay người chăn nuôi trên địa bàn Nông Sơn tập trung khôi phục sản xuất và thời gian qua tổng đàn gia súc, gia cầm tăng lên đáng kể.

Theo thống kê, tính đến thời điểm này, toàn huyện có 13.950 con gia súc, tăng 3,23% so với năm 2021 và 97.260 con gia cầm các loại, tăng 3,33% so với năm ngoái.

Ông Trần Văn Lưu - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Nông Sơn nói, gần đây người dân địa phương quan tâm đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo phương thức sản xuất hàng hóa, an toàn dịch bệnh cho hiệu quả tương đối cao. Toàn huyện có 15 mô hình nuôi heo thịt thương phẩm, 50 mô hình nuôi bò lai vỗ béo với quy mô vừa và lớn. Hằng năm, mỗi mô hình cho mức lãi ròng 50 triệu đồng trở lên.

Đáng ghi nhận, thời gian qua Nông Sơn tích cực triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP và kết quả mang lại khả quan. Từ năm 2018 đến nay UBND huyện đã chi hơn 2,1 tỷ đồng hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình OCOP đầu tư xây dựng, sửa chữa, mở rộng cơ sở hạ tầng và mua sắm máy móc phục vụ sản xuất.

Đến cuối năm 2021, Nông Sơn có 10 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, gồm 1 sản phẩm 4 sao và 9 sản phẩm 3 sao. Năm 2022 địa phương có thêm 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện cũng đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Ông Trần Thiện Thắng - Trưởng phòng NN&PTNT Nông Sơn chia sẻ, huyện vừa tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới (giai đoạn 2022 - 2025) ở cả 6 xã trên địa bàn; kết quả, bình quân mỗi xã đạt 16,6 tiêu chí.

Đến nay, Nông Sơn đã có 4 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Quế Lộc, Quế Trung, Sơn Viên, Phước Ninh. Theo lộ trình đặt ra, năm 2023 sẽ có thêm xã Ninh Phước đạt chuẩn, năm 2024 xã Quế Lâm cán đích và Nông Sơn phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025.

TAGS