Còn 6 xã đạt dưới 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

M.LINH |

(QNO) - Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm này, có 54 xã đạt chuẩn trong số 204 xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Có 63 xã đạt từ 10 - 18 tiêu chí, 81 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; tuy nhiên, vẫn còn tới 6 xã đạt dưới 5 tiêu chí, đó là các xã Phước Gia (Hiệp Đức), Chơ Chun (Nam Giang), Trà Tập, Trà Vân, Trà Dơn và Trà Vinh (Nam Trà My). Đây là những địa phương miền núi, vùng cao, vùng sâu còn nhiều khó khăn.

Việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác khai thác quỹ đất ở cấp xã hiện nay chưa thực hiện được vì trung tâm phát triển quỹ đất của các huyện, thị xã, thành phố chuyển giao cho tỉnh nên chưa phối hợp được với các địa phương để tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Hiện tại, nhiều xã đã được đầu tư xây dựng mới trạm y tế nhưng thiếu vốn đầu tư trang thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Về phía tỉnh, một số sở, ngành, thành viên ban chỉ đạo chương trình chưa quan tâm thực hiện nhiệm vụ được phân công khiến nhiều xã, nhất là ở vùng miền núi còn lúng túng trong việc lập đề án quy hoạch, đề án phát triển sản xuất và kế hoạch thực hiện chương trình.

M.LINH