Công ty Cao su Nam Giang nỗ lực nâng cao đời sống người lao động

VĂN THỦY |

Sáng 2.3, Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

Trong năm 2019, toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, giữ vững nhịp độ tăng tưởng năng suất, ổn định môi trường sản xuất kinh doanh. Tổng diện tích cao su đạt 4.579ha, trong đó diện tích cao su kiến thiết cơ bản 3.592ha, diện tích khai thác hơn 977ha. Trong năm đã khai thác 759 tấn, đạt 108% kế hoạch, đạt tổng doanh thu hơn 27 tỷ đồng, qua đó đảm bảo tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên lao động toàn công ty 4.578.000 đồng/tháng/người, tăng 969 nghìn đồng so với năm 2018.

TAGS