Củng cố các hợp tác xã

VĂN PHIN |

Kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) ở huyện Núi Thành phát triển chậm, chưa vững chắc, vì vậy cần có giải pháp tích cực để thúc đẩy thành phần kinh tế này đi lên.  

Hợp tác xã Phú Đông (xã Tam Xuân 1) liên kết sản xuất lúa giống vụ đông xuân 2017-2018. Ảnh: Văn Phin
Hợp tác xã Phú Đông (xã Tam Xuân 1) liên kết sản xuất lúa giống vụ đông xuân 2017-2018. Ảnh: Văn Phin

Huyện Núi Thành hiện có 22 HTX, trong đó có 9 HTX phi nông nghiệp, 13 HTX nông nghiệp. Năm 2017, doanh thu bình quân của mỗi HTX khoảng 1,9 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân 21,5 triệu đồng/HTX. Các HTX có hơn 4.300 thành viên với tổng số vốn hoạt động năm 2017 là 1,45 tỷ đồng. Nhiều HTX hoạt động theo hướng liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp như HTX An Phú, Thạch Bích (xã Tam Xuân 2), Phú Đông (xã Tam Xuân 1) liên kết sản xuất lúa giống với các Công ty Giống Quảng Bình, Thái Bình… Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các HTX thường bị các doanh nghiệp đối tác chèn ép giá mua hoặc đưa ra nhiều lý do để không mua thóc giống cho nông dân dẫn đến HTX phải bù lỗ. Mặt khác, hiện tượng tranh mua, tranh bán giữa các doanh nghiệp khi nguồn giống khan hiếm và nông dân không thực hiện đúng cam kết hợp đồng cũng gây khó khăn cho hoạt động liên doanh, liên kết của các HTX. Theo ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó chủ tịch UBND huyện Núi Thành, các HTX trên địa bàn huyện làm ăn có lãi nhưng không nhiều. Các khâu dịch vụ của HTX ngày càng thu hẹp, đội ngũ cán bộ chủ chốt của HTX phần lớn tuổi đã cao, việc chuyển đổi phương án sản xuất chưa sát thực tế, hoạt động chưa đi vào chiều sâu, còn mang tính hình thức.

Trước thực trạng đó, huyện Núi Thành đề ra nhiều giải pháp để phát triển kinh tế hợp tác, HTX theo hướng mới trong thời gian đến. Xác định phát triển kinh tế tập thể là một thành phần quan trọng, huyện chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm củng cố, đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, hoàn thiện bộ máy tổ chức và hoạt động của các HTX sau chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Cùng với đó, huyện phối hợp với Liên minh HTX Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ, đổi mới phát triển kinh tế hợp tác, HTX kiểu mới giai đoạn 2018 - 2020. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó chủ tịch UBND huyện cho hay: “UBND huyện đã giao Phòng NN&PTNT tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp; Phòng Kinh tế và hạ tầng tham mưu kế hoạch phát triển HTX phi nông nghiệp; Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu kế hoạch phát triển HTX và định hướng kinh tế hợp tác trình UBND huyện ký và ban hành trong tháng 5 này. UBND huyện cũng đề nghị mặt trận, đoàn thể, các xã, thị trấn có kế hoạch triển khai Luật HTX năm 2012 và tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tham gia phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác”.

Về giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, HTX thời gian đến, huyện Núi Thành sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại của HTX nông nghiệp, xử lý những tồn đọng, những phát sinh sau chuyển đổi, định hướng phát triển mới đối với các loại hình HTX. Trong giải quyết tồn tại, huyện chỉ đạo việc xác định các khoản công nợ trong các HTX để có biện pháp thu hồi các khoản nợ tồn đọng, các khoản không thể thu hồi thì cần có hội nghị xã viên để xét xóa nợ... Về hoạt động, các HTX phải đảm bảo tính dân chủ, minh bạch trong công tác quản lý tài chính,  chuyển hướng sản xuất kinh doanh đảm bảo cho HTX phát triển. Đặc biệt, huyện xác định việc thực hiện các chính sách đối với cán bộ HTX là biện pháp quan trọng tạo điểu kiện phát triển bền vững của các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp.

VĂN PHIN