Đại Hiệp, Đại Minh ra quân diệt chuột

TRIÊU NHAN |

(QNO) - Năm 2015, do thời tiết khô hạn và không có lũ lụt xuất hiện, tại nhiều nơi, chuột sinh sôi, phát triển rất mạnh. Nhằm bảo vệ cây trồng vụ đông xuân 2015-2016, 2 xã Đại Hiệp, Đại Minh (Đại Lộc) đã tổ chức ra quân diệt chuột trên diện rộng trước khi tổ chức xuống giống hàng loạt.

Cụ thể, tại Đại Minh, trên các cánh đồng, ngày đầu ra quân, hội viên Hội Nông dân xã và bà con nông dân đã diệt được 3.375 con chuột, mỗi đuôi chuột được HTX nông nghiệp Đại Minh thu mua với giá 1.500 đồng. Cùng thời điểm này, 7/7 thôn của xã Đại Hiệp đã phát động ra quân diệt chuột trước khi xuống giống. Qua 3 ngày ra quân, bà con đã tiêu diệt được 11.000 con chuột bằng các phương pháp thủ công như đào bắt trực tiếp, đổ nước vào hang, giăng lưới… Mỗi đuôi chuột được HTX Đại Hiệp hỗ trợ 2.000 đồng.

TRIÊU NHAN