Đại Lộc: 172 trang trại, gia trại chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao

VĂN SỰ |

Ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết, nhờ được tiếp cận nhiều nguồn vốn ưu đãi và chuyển giao rộng rãi kỹ thuật, thời gian qua người dân địa phương đầu tư phát triển mạnh mô hình chăn nuôi theo phương thức tập trung, an toàn dịch bệnh. 

Hiện nay trên địa bàn 18 xã, thị trấn của Đại Lộc có 22 trang trại, 150 gia trại nuôi heo, bò, gà đẻ trứng với số lượng vừa và lớn (tăng 10 trang trại, 50 gia trại so với năm 2015). Qua thống kê cho thấy, bình quân hằng năm mỗi trang trại có doanh thu 2 tỷ đồng và mỗi gia trại doanh thu 200 - 300 triệu đồng.

TAGS