Đại Lộc triển khai mô hình cánh đồng lớn luân canh cây lúa và cây màu

TR.NHAN - NH.DUY |

(QNO) - Ngày 11.4, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Đại Lộc phối hợp với xã Đại Minh tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình “Cánh đồng lớn luân canh cây lúa - cây màu trên hệ thống canh tác đất lúa” tại thôn Phú Mỹ (xã Đại Minh), thu hút hơn 200 hộ tham gia trên diện tích 50ha, triển khai trong vụ đông xuân 2016-2017.

Đông đảo cán bộ và người dân tham gia hội thảo đầu bờ. Ảnh: NHẬT DUY
Đông đảo cán bộ và người dân tham gia hội thảo đầu bờ. Ảnh: NHẬT DUY

Tại đây, hàng trăm nông dân còn được tập huấn kỹ năng canh tác ứng dụng chương trình IPM, cách thức quản lý sâu bệnh, dịch hại tổng hợp trên cây lúa, cách thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, cách thức tưới tiêu hiệu quả.

Ông Hồ Tấn Năng (thôn Phú Mỹ) tham gia mô hình chia sẻ: Mô hình hết sức thực tế, hiệu quả đem lại thấy rõ, so với cách thức sản xuất truyền thống, lượng giống sạ ở mô hình này giảm đáng kể (10kg/ha). Tham gia mô hình, nông dân tăng lượng bón phân hữu cơ, giảm lượng phân vô cơ, lượng phun thuốc giảm 1,5 lần/vụ. Ước tính, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trên mỗi sào gần 150.000 đồng, lợi nhuận cả mô hình gần 150 triệu đồng/50ha.

Theo ông Lê Văn Thanh - Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Đại Lộc, mô hình FFS là sự tổng hợp giữa chương trình IPM quản lý dịch hại tổng hợp trên đồng ruộng và chương trình tưới tiêu khoa học, thông minh, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong nông dân về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa phù hợp với sự biến đổi khí hậu. Qua đó góp phần tăng năng suất cây trồng, tăng hiệu quả sản xuất, tăng hiệu suất sử dụng nước, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính… vốn là xu hướng của nền nông nghiệp thông minh trong tương lai.

TR.NHAN - NH.DUY