Đăng ký nhãn hiệu tập thể cho bưởi da xanh Nông Sơn

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh đã cho phép Hợp tác xã Dịch vụ - nông nghiệp xanh Nông Sơn được sử dụng địa danh “Nông Sơn” để đăng ký quyền sở hữu công nghiệp dưới hình thức nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bưởi da xanh của huyện Nông Sơn và xác nhận bản đồ vị trí địa lý tương ứng với vùng sản xuất sản phẩm.

UBND huyện Nông Sơn có trách nhiệm chỉ đạo Hợp tác xã Dịch vụ - nông nghiệp xanh Nông Sơn làm việc với Sở Khoa học và công nghệ để được hướng dẫn lập các thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp dưới hình thức nhãn hiệu tập thể cho nhãn hiệu nêu trên.

Ông Trần Thiện Thắng  - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nông Sơn cho biết, bưởi da xanh hiện trồng trên địa bàn 6 xã của huyện với diện tích 47,3ha, riêng xã Phước Ninh trồng nhiều nhất với 13,3ha, xã Quế Trung 10ha. Huyện Nông Sơn định hướng nâng tổng diện tích trồng bưởi da xanh lên 51ha trong những năm tới.

TAGS