Đăng ký nhãn hiệu tập thể sản phẩm nếp than, gạo xươn ở Tây Giang

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản cho phép Hội Nông dân huyện Tây Giang sử dụng địa danh "Tây Giang" để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Nếp than Tây Giang", "Gạo xươn Tây Giang" và xác nhận bản đồ vị trí địa lý vùng nguyên liệu sản xuất theo đề nghị của Sở Khoa học - công nghệ.

UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Giang chỉ đạo Hội Nông dân huyện làm việc với Sở Khoa học - công nghệ để được hướng dẫn lập các thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể cho 2 sản phẩm trên.

Sở Khoa học - công nghệ hướng dẫn UBND huyện Tây Giang, Hội Nông dân huyện lập các thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể "Tây Giang" cho sản phẩm "Nếp than Tây Giang" và "Gạo xươn Tây Giang" theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

M.L