Đào tạo kỹ thuật viên sản xuất bắp và chế biến thức ăn cho trâu bò từ cây bắp

TRIÊU NHAN |

(QNO) - Ngày 30.8, tại TP.Tam Kỳ, Trung tâm Khoa học và công nghệ Quảng Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu ngô, Viện Chăn nuôi khai giảng lớp đào tạo kỹ thuật viên sản xuất bắp, chế biến thức ăn cho trâu bò từ phương pháp ủ chua cây bắp.

Đây là lớp đào tạo kỹ thuật viên nằm trong khuôn khổ dự án “Xây dựng mô hình sản xuất cây bắp và chế biến thức ăn gia súc bằng phương pháp ủ chua, cung cấp cho chăn nuôi trâu bò của người dân các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam”, triển khai tại 4 huyện trên địa bàn Quảng Nam, thuộc chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi giai đoạn 2016 - 2025”.

Tham gia lớp tập huấn, các cán bộ, kỹ thuật viên Trung tâm Khoa học và công nghệ Quảng Nam và kỹ thuật viên của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp các huyện được TS. Đào Ngọc Ánh - Trưởng bộ môn Cây thức ăn chăn nuôi - Viện Nghiên cứu ngô giới thiệu chung về nguồn gốc, đặc tính thực vật học, hàm lượng dinh dưỡng giống bắp HQ200; kỹ thuật sản xuất bắp sinh khối giống bắp HQ200; kỹ thuật phòng ngừa sâu bệnh hại tổng hợp IPM trên bắp HQ200; kỹ thuật thu hoạch, sơ chế bắp phục vụ ủ chua.

Học viên còn được TS. Phạm Kim Cương - Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi - Viện Chăn nuôi giới thiệu chung về tình hình sử dụng thức ăn ủ chua phục vụ chăn nuôi trâu bò trên thế giới; kỹ thuật ủ chua cây bắp làm thức ăn chăn nuôi trâu bò; kỹ thuật nuôi trâu bò thịt dùng thức ăn ủ chua; kỹ thuật nuôi trâu bò sinh sản dùng thức ăn ủ chua cây bắp và tiến hành các bước thực hành ủ chua cây bắp làm thức ăn...

Chương trình đào tạo dự kiến triển khai trong thời gian 15 ngày (tới 13.9) và tổ chức tham quan mô hình tại Điện Bàn.