Đầu tư gần 10 tỷ đồng phục vụ thủy lợi hóa đồng ruộng

B.LIÊN |

Thời gian qua, từ nhiều nguồn lực, Đại Lộc đã đầu tư xây dựng và nâng cấp sửa chữa 4 công trình thủy lợi với kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng phục vụ sản xuất và chống hạn cho gần 66ha lúa trên địa bàn huyện và bơm nước từ sông vào phục vụ chống hạn hơn 100ha cho 3 trạm bơm nằm trên lạch Cầu Chìm. Huyện cũng đầu tư xây dựng 6 công trình thủy lợi hóa đất màu với tổng kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng phục vụ tưới cho 184ha tại các vùng đất màu, tập trung tại các xã Đại Thắng, Đại Đồng, Đại Quang, Đại Nghĩa và xã Đại Minh.

B.LIÊN