Đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

V.SỰ - A.ĐÔNG |

Sáng 13.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thời gian đến.

Theo báo cáo, tính đến ngày 31.3.2019, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của 204 xã là 14,18 tiêu chí/xã (tăng 0,02 tiêu chí so với năm 2018), đã có 85 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 41,67%). Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 26 xã đạt dưới 8 tiêu chí, có 46/72 xã đạt chuẩn giai đoạn 2011 - 2017 bị “rớt” tiêu chí. Trong 6 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn được bố trí trực tiếp từ chương trình NTM là trên 618 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 15,8%. Đến nay, toàn tỉnh có 78 thôn được chủ tịch UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; 26 xã được UBND tỉnh thống nhất xây dựng đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” và “Xã NTM kiểu mẫu”...

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến chỉ ra những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng NTM, nổi lên là khó khăn trong việc bố trí vốn đầu tư cho NTM, tỷ lệ giải ngân còn thấp, việc sử dụng, phát huy các công trình, thiết chế văn hóa chưa hiệu quả... Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các địa phương đôn đốc việc giải ngân nguồn vốn NTM; lập danh sách các xã đủ điều kiện về đích NTM sớm để UBND tỉnh cho ứng ngân sách của năm 2020. Liên quan đến kiến nghị của các địa phương trong vấn đề khai thác cát, sỏi làm nguyên liệu xây dựng công trình NTM gặp khó khăn, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị, trong tháng 7.2019, Sở TN-MT phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh về thủ tục, quy trình đơn giản và nhanh nhất nhằm đảm bảo điều kiện khai thác cát, sỏi tại những điểm nhỏ lẻ, manh mún phục vụ nhu cầu công ích, xây dựng NTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tập trung tổ chức tốt hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình NTM vùng Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ, dự kiến diễn ra trong tháng 8.2019, tại Quảng Nam.