Đề nghị đầu tư 300 tỷ đồng hoàn thiện hệ thống tưới hồ Việt An

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hồ chứa nước Việt An hoàn thành năm 1996 với cụm đầu mối gồm 2 đập đất, 1 tràn xả lũ và 2 cống lấy nước, có dung tích hữu ích 46,5 triệu mét khối nước, mạng lưới kênh mương tưới dài 47.710m.

Theo báo cáo UBND tỉnh, mặc dù nguồn nước hồ chứa đảm bảo tưới cho 2.115ha theo thiết kế nhưng một phần kênh bị xuống cấp nặng, không đảm bảo tải nước, nên công trình chưa phát huy hết năng lực, diện tích tưới đến nay mới được 884,8ha, chỉ bằng 41,83% thiết kế.

Ngoài ra, cần nâng cấp một số tuyến đường giao thông trong khu vực để kết nối nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã đề xuất Bộ NN&PTNT đầu tư 300 tỷ đồng từ nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của bộ để đảm bảo tưới phục vụ sản xuất.

Được biết, các tiểu dự án trên đã được nghiên cứu trong dự án WB7 và nghiên cứu, lập báo cáo đầu tư của Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên do không bố trí được nguồn vốn nên chưa được đầu tư.

CHÂU NỮ