Đề phòng dịch hại cho lúa

VĂN PHIN |

 Những ngày này, nông dân huyện Núi Thành khẩn trương làm đất, bước vào gieo sạ lúa vụ đông xuân 2015 - 2016.

Vụ này, toàn huyện Núi Thành sạ cấy 4.200ha lúa. Ngay từ giữa tháng 11.2015, ngành nông nghiệp huyện đã triển khai kế hoạch sản xuất, yêu cầu các địa phương và nông dân tuân thủ lịch thời vụ và cơ cấu giống. Đối với những chân ruộng chủ động nước, nông dân bố trí gieo sạ từ ngày 15.12.2015 đến ngày 5.1.2016. Về giống, huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện chủ trương giảm mạnh các giống dài ngày trong vụ đông xuân. Nhóm giống chủ lực chiếm 60% tổng diện tích, gồm Thiên ưu 8, OM 4900, BC15, giống lúa lai CNR 6206, TH 3-3, Xuyên Hương 178, các giống lúa thuần HT1. Nhóm giống bổ sung chiếm 30% diện tích, gồm các loại giống lúa thuần: 13/2, Xi 23, Khang dân đột biến, DV108; các giống lúa lai: Nhị ưu 838, BTE1, Syn 6, TH 3-5.  Nhóm giống triển vọng, cơ cấu không quá 10% diện tích, gồm các giống Q.Nam 6, Q.Nam 9, BM 125 và các giống lúa lai Nam ưu 604.

Thực hiện theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT, nông dân huyện Núi Thành tiến hành cày lật đất sớm, đắp bờ giữ nước để hoai mục gốc rạ, diệt cỏ dại, hạn chế sâu bệnh và để có nước bừa sạ đầu vụ; bón đủ lượng vôi, phân chuồng, phân ủ. Đối với vôi, nông dân trong huyện thực hiện bón trước khi cày lật đất, phân lân bón lót trước khi san phẳng mặt ruộng để sạ. Các địa phương, hợp tác xã nông nghiệp trong huyện vận động nông dân sạ cùng trà, cùng nhóm giống trên từng cánh đồng; áp dụng quy trình canh tác “3 giảm 3 tăng”; xử lý hạt giống trước khi gieo sạ bằng nước vôi 2% hoặc nước ấm “3 sôi 2 lạnh” hay nước muối 15%. Theo ông Dương Tân - Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Tam Kỳ, vụ đông xuân 2015 - 2016 được dự báo là có nguy cơ thiếu nước, các địa phương phải sử dụng nước tiết kiệm, thực hiện tưới “ướt khô xen kẽ”. Do hiện tượng El nino, lượng mưa ở Quảng Nam giảm mạnh. Hiện tại, hồ chứa nước Phú Ninh thiếu hụt khoảng 120m3 nước. Trong vụ đông xuân 2015 - 2016, huyện Núi Thành nên khuyến khích nông dân chuyển đổi diện tích lúa thiếu nước sang sản xuất các loại cây trồng cạn và thực tế, huyện Núi Thành đang thực hiện theo hướng này.

Ông Bùi Văn Gát - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Núi Thành cho biết, phòng đã chỉ đạo các địa phương, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp vận động nông dân chấp hành nghiêm túc lịch thời vụ sản xuất, không sử dụng giống ngắn ngày sản xuất vào thời điểm của trà giống trung, dài ngày. Trong vụ này, đề phòng lũ muộn làm trôi giống, nông dân cần theo dõi kỹ dự báo thời tiết, sạ tập trung trên từng cánh đồng, chân ruộng cao sạ trước, chân ruộng trũng sạ sau, cần dự phòng giống ngắn ngày để sạ lại do mưa lụt làm trôi giống.

Cùng với việc vận động nông dân làm đất đúng kỹ thuật, gieo sạ đúng lịch thời vụ và đảm bảo cơ cấu giống, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành cũng hướng dẫn công tác phòng ngừa sâu bệnh cho lúa đông xuân 2015 - 2016. Theo ông Hà Văn Tâm - Phó trạm Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành, đầu vụ, lúa có khả năng xuất hiện ruồi đục nõn, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu keo... phá hại lúa. Để phòng ngừa dịch bệnh cho lúa ngay từ đầu vụ, nông dân cần làm đất sớm, vệ sinh đồng ruộng nhằm hạn chế cỏ dại, cắt cầu nối sâu bệnh, đồng thời có biện pháp phòng trừ sâu bệnh, chuột hại lúa ngay từ khi mới gieo sạ.

VĂN PHIN