Điện Bàn: 58 hộ nông dân được giúp đỡ giảm nghèo trong năm 2018

QUỐC TUẤN - HỮU TÚ |

(QNO) - Qua tiến hành khảo sát, thời gian qua Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã đăng ký giúp đỡ cho 58 hộ giảm nghèo trong năm 2018. Các trường hợp này đa số đều có nhu cầu về hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh và mong muốn giới thiệu công ăn việc làm ổn định.

Một trường hợp được hỗ trợ sinh kế để giảm nghèo. Ảnh: Q.T
Một trường hợp được hỗ trợ sinh kế để giảm nghèo. Ảnh: T.T

Các cơ sở hội đã đăng ký giúp đỡ thông qua việc tư vấn, giúp đỡ về thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và trao sinh kế cho các hộ nông dân. Bên cạnh đó, còn giúp đỡ về kỹ thuật và giống cây trồng, con vật nuôi để hộ nông dân có thể ổn định đời sống. Ngoài ra, đối với các trường hơp thiếu bảo hiểm y tế, hội cũng sẽ hỗ trợ mua bảo hiểm trong 2 năm.

QUỐC TUẤN - HỮU TÚ