Điện Bàn đầu tư gần 18,5 tỷ đồng xây dựng hệ thống thủy lợi

NHÃ PHƯƠNG |

Ông Nguyễn Đức Chơi – Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn cho biết, bằng nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kết hợp với việc linh hoạt lồng ghép các kênh vốn khác, chính quyền thị xã vừa đầu tư thêm 15 tỷ đồng để kiên cố hóa hơn 16,6km kênh mương loại 2 và loại 3 nhằm chủ động cung ứng nước tưới cho ít nhất 200ha đất sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, Điện Bàn cũng chi gần 3,5 tỷ đồng thi công 5,5km đường dây điện trung và hạ thế để thủy lợi hóa 75ha đất màu nhằm giúp nông dân hình thành những mô hình luân canh, xen canh, gối vụ các loại cây trồng cạn, rau đậu chủ lực theo phương thức hàng hóa tập trung.

NHÃ PHƯƠNG