Điện Bàn hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng cho các hợp tác xã nông nghiệp xây dựng hạ tầng kỹ thuật

MAI LINH |

Ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn cho biết, tính đến tháng 12.2020 trên địa bàn thị xã có tổng cộng 37 mô hình hợp tác xã (HTX) và quỹ tín dụng nhân dân; trong đó số HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp là 23 đơn vị.

Trong năm 2020, bằng nhiều nguồn vốn huy động, UBND thị xã Điện Bàn đã hỗ trợ 10,6 tỷ đồng cho các HTX nông nghiệp Điện Phương, Điện Minh 1, Điện An 1, Điện An 3, Điện Thọ 1, Điện Thắng Nam, Điện Quang, Điện Phước 1, Điện Hồng 2, Thái Sơn - Điện Tiến để có điều kiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Mặc dù đối diện với hàng loạt khó khăn do dịch Covid-19 và thiên tai gây ra nhưng thời gian qua Điện Bàn vẫn có nhiều HTX nông nghiệp hoạt động sản xuất - kinh doanh hiệu quả như HTX Điện An 1, HTX Điện Thọ 1, HTX Điện Thọ 2, HTX Điện Phước 1, HTX Điện Phước 2 HTX Điện Ngọc 1, HTX Điện Hồng 2, HTX Điện Minh 2...

TAGS