Điện Bàn hoàn thành việc gieo sạ lại 700ha lúa

VĂN SỰ   |

Ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn cho biết, vụ đông xuân 2016-2017 nông dân trên địa bàn 20 xã, phường của thị xã triển khai sản xuất tổng cộng 5.650ha lúa. Tuy nhiên, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 30.12.2016 đến 2.1.2017 đã khiến ít nhất 700ha bị cuốn trôi giống hoặc ngập úng nặng dẫn đến cây mạ non chết thối. Số diện tích bị thiệt hại vừa nêu tập trung chủ yếu tại những vùng trũng thấp thuộc các địa phương như Điện Minh, Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Hòa, Điện Ngọc, Điện Phương, Điện Thắng Bắc…

Trước tình hình trên, 10 ngày nay ngành nông nghiệp thị xã và chính quyền cấp cơ sở tích cực vận động nông dân sử dụng loại giống lúa thuần ngắn ngày OM4900 gieo sạ lại để đảm bảo kịp lịch thời vụ nhằm lách tránh những yếu tố bất lợi do thời tiết gây ra trong thời gian tới. Theo ông Chơi, tính đến chiều qua 12.1, nông dân Điện Bàn đã cơ bản hoàn thành việc sạ lại 700ha lúa.

VĂN SỰ