Diễn đàn nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế trang trại, gia trại

TRIÊU NHAN |

(QNO) - UBND huyện Đại Lộc và Hội Nông dân huyện vừa tổ chức diễn đàn “Nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế trang trại, gia trại trên địa bàn huyện”. Gần 100 chủ trang trại, gia trại tham gia diễn đàn.

Đại Lộc hiện có 16 trang trại chăn nuôi gia cầm, nuôi heo thịt và trang trại lâm nghiệp, 118 gia trại các loại. Những năm qua, huyện Đại Lộc và các ngành chức năng đã triển khai nhiều chương trình, cơ chế hỗ trợ của nhà nước về phát triển chăn nuôi, phát triển kinh tế gia trại, trang trại nhằm khai thác và phát huy tiềm năng sẵn có tại địa phương, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…

Tại diễn đàn, nhiều chủ trang trại, gia trại đã phản ánh những vướng mắc trong khâu quy hoạch đất đai, chính sách hỗ trợ của nhà nước, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, thị trường và đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi, việc tuyên truyền nhân rộng các mô hình hiệu quả…

Nhiều ý kiến đã được lãnh đạo huyện, lãnh đạo ngành nông nghiệp, đại diện Hội Nông dân huyện và tỉnh trả lời thỏa đáng. Cũng tại diễn đàn, nhiều chủ hộ đã được cung cấp thêm nhiều thông tin thiết thực về các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Đó là những kênh thông tin hữu ích, giúp chủ trang trại, gia trại có hướng đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, thiết thực.

TRIÊU NHAN