Điều tra, tạo cơ sở phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn

Q.VIỆT - V.SỰ |

(QNO) - Sáng 6.5, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tìm hiểu thực tế về sản xuất lúa hàng hóa ở Thăng Bình. Ảnh: Q.V
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tìm hiểu thực tế về sản xuất lúa hàng hóa ở Thăng Bình. Ảnh: Q.V

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thành lập 251 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ở các cấp từ tỉnh đến cơ sở để thực hiện các nội dung điều tra về số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; quy mô sản xuất; tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

Để có những thông tin cụ thể về nông thôn như thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hạ tầng kinh tế - xã hội, điều kiện sống của cư dân nông thôn, lao động nông thôn, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản cấp tỉnh sẽ tập trung vào nhiều phần việc trong thời gian tới như trưng tập điều tra viên, tập huấn, bố trí, sắp xếp họ ở từng khu vực trên toàn tỉnh để thu thập, điều tra theo phiếu và lập bảng thống kê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ đạo, trong quá trình thu thập thông tin, các ban, ngành của tỉnh cần tập trung vào các mục đích chính là biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phục vụ đánh giá thực trạng, qua đó đề xuất tỉnh có chiến lược phù hợp để thúc đẩy phát triển. Cùng với đó là đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để có những nghiên cứu chuyên sâu phục vụ định hướng phát triển bền vững.

“Trong điều tra về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, các cấp, ngành cần đi sâu vào thực chất quá trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, chất lượng ra sao, người dân hài lòng thế nào? Một tiêu chí quan trọng trong điều tra là phải phục vụ đắc lực cho quá trình tái cơ cấu nông nghiệp. Làm sao đó để phân tích được các vướng mắc trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn để thu hút rộng rãi doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này, tạo cú hích phát triển kinh tế - xã hội. Biến đổi khí hậu cũng ngày một rõ rệt hơn, phải điều tra được những tác động xấu đến từng khu vực nông thôn riêng, qua đó tham mưu tỉnh cơ cấu lại sản xuất, trồng cây gì, con gì cho hiệu quả hơn cũng rất quan trọng” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận.

Q.VIỆT - V.SỰ