Doanh thu đạt 4,85 tỷ đồng

BÍCH LIÊN |

(QNO) - Sáng 28.1, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Ái Nghĩa (Đại Lộc) hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016.

Trao 30 suất quà cho 30 xã viên có hoàn cảnh nghèo khó từ quỹ phúc lợi HTX.
Trao 30 suất quà cho 30 xã viên có hoàn cảnh nghèo khó từ quỹ phúc lợi HTX.

Năm 2015, HTX đã phát huy rõ nét vai trò bà đỡ trong việc liên kết sản xuất lúa giống, bao tiêu sản phẩm, bình ổn giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, đưa kinh tế tập thể chuyển biến rõ nét. Khâu liên kết sản xuất lúa giống các loại không ngừng được chú trọng. Vụ đông - xuân, HTX bố trí 171ha sản xuất hạt giống lúa lai F1 và 50 ha lúa thuần tại hầu hết các khu trên địa bàn, giúp tăng thu nhập cho xã viên trên cùng đơn vị diện tích. HTX đã chủ động mở ra dịch vụ mới trên lĩnh vực kinh doanh thương mại, liên kết với xã viên sản xuất 10ha lúa an toàn và thu mua chế biến trên 50 tấn lúa thương phẩm chế biến gạo cung ứng cho các trường học trên địa bàn với doanh thu đem lại mỗi năm đạt hơn 300 triệu đồng. Trong năm, HTX đã xây dựng thêm 1 lò sấy, nâng tổng số lò sấy lên 3 lò, sấy dịch vụ trên 700 tấn lúa các loại, doanh thu gần 500 triệu đồng. Năm 2015, tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của HTX đạt 4,85 tỷ đồng, tăng 127% so với năm 2014.

Dịp này, HTX đã trích quỹ phúc lợi trao tặng 30 suất quà (300.000 đồng/suất) cho 30 xã viên có hoàn cảnh nghèo khó, ốm đau nhằm hỗ trợ xã viên vui xuân đón tết.

BÍCH LIÊN