Duy Xuyên chuyển hơn 130ha đất lúa sang sản xuất cây trồng cạn

NHÃ PHƯƠNG |

Ông Huỳnh Văn Ánh – chuyên viên Phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành trồng trọt, năm 2018 này ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương của huyện hướng dẫn, hỗ trợ nông dân chuyển 130,1ha đất lúa sản xuất kém hiệu quả sang canh tác cây trồng cạn nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Trong đó, vụ đông xuân 2017 - 2018 chuyển 100,3ha và vụ hè thu 2018 chuyển 29,8ha. Hầu hết mô hình chuyển đổi chủ yếu là sản xuất đậu phụng, bắp, sen và các loại cây thực phẩm khác. Thực tế cho thấy, bình quân 1ha đất chuyển đổi cho nông dân mức thu nhập 80 - 120 triệu đồng/năm, cao hơn trồng lúa từ 1,5 - 3 lần.

NHÃ PHƯƠNG