Duy Xuyên đảm bảo tưới tiêu 91% diện tích đất sản xuất nông nghiệp

HOÀNG THƠ |

Những năm qua, huyện Duy Xuyên huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp hồ chứa nước Vĩnh Trinh, Phú Lộc, Thạch Bàn, hồ Hóc Bầu, Hóc Kết, sửa chữa, nâng cấp đập Đồng Eo; xây dựng mới và nâng cấp trạm bơm Cầu Thấn (xã Duy Phước), trạm bơm Thi Thại (xã Duy Thành), trạm bơm Mỹ Hạt (thị trấn Nam Phước) và nâng cấp, sửa chữa một số công trình đầu mối. 

Bê tông hóa kênh mương nội đồng. ẢNH H.T
Bê tông hóa kênh mương nội đồng. ẢNH H.T

Riêng năm 2022, huyện Duy Xuyên đầu tư hơn 3,6 tỷ đồng kiên cố hóa 4km kênh mương, kéo 3,3km thủy lợi hóa đất màu, trong đó đầu tư 2 tỷ đồng kéo hệ thống điện 1,8km thủy lợi đất màu xứ đồng Bãi Rì (xã Duy Thành), đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng kéo hệ thống điện 1,5km thủy lợi đất màu xứ đồng Diều Gà (thị trấn Nam Phước).

Nhờ vậy, huyện Duy Xuyên cơ bản ổn định nguồn nước và chủ động tưới cho hơn 4.535ha đất sản xuất lúa và cây màu, đạt 90,7% diện tích sản xuất; 286km kênh mương loại 3 được kiên cố hóa, đạt tỷ lệ 62,7% so với tổng số chiều dài kênh mương trên địa bàn huyện. Hơn 170km đường dây điện phục vụ thủy lợi hóa đất màu; 1179ha đất màu chủ động tưới tiêu, đạt 75,4% diện tích đất màu trên toàn huyện.

TAGS