Duy Xuyên phun hơn 440 lít hóa chất khử trùng tiêu độc

HOÀI NHI |

* Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi chưa đảm bảo ngưỡng an toàn về dịch bệnh

Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Duy Xuyên cho biết, đầu tháng 10 đến nay lực lượng thú y từ huyện đến cơ sở tiến hành phun 444 lít hóa chất Benkocid và Iodine tiêu độc khử trùng môi trường, chuồng trại chăn nuôi nhằm chủ động ngăn chặn các loại dịch bệnh nguy hiểm tái bùng phát trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi đang có nguy cơ cao xâm nhiễm vào nước ta. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ, buôn bán sản phẩm gia súc, gia cầm. Đồng thời ngành chuyên môn và chính quyền 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duy Xuyên cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc phòng, chống dịch bệnh động vật như tự giác thực hiện khâu tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi, chủ động phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, kịp thời khai báo thông tin về dịch bệnh...

* Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến ngày 28.10 tổng đàn gia súc trên địa bàn Duy Xuyên là 33.650 con, đàn gia cầm là 282.600 con, tập trung nhiều nhất ở các xã Duy Hòa, Duy Châu, Duy Trinh, Duy Phước. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thời gian qua lực lượng thú y huyện tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin vụ 2 năm 2018. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tỷ lệ đàn gia súc, gia cầm được tiêm phòng vắc xin trong đợt này đạt không cao. Cụ thể, tỷ lệ tiêm phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn trâu, bò chỉ đạt 36% và bệnh dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn trên đàn heo cũng mới đạt tỷ lệ 67%, chưa đảm bảo ngưỡng an toàn về dịch bệnh. Trước tình hình đó, ngành chức năng cùng chính quyền 14 xã, thị trấn của huyện đang tiếp tục triển khai thực hiện việc tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh trên đàn gia súc và gia cầm, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 80% trở lên.    

HOÀI NHI