Gần 16 tỷ đồng đầu tư hỗ trợ cho các xã khó khăn theo Chương trình 135

ĐĂNG NGUYÊN |

(QNO) - Từ nguồn vốn của Chương trình dự án 135, đến nay huyện Đông Giang đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn cho người dân trên địa bàn.

Từ nguồn vốn Chương trình 135, huyện Đông Giang đã thực hiện nhiều hỗ trợ cho phát triển sản xuất cho đồng bào vùng cao . Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Từ nguồn vốn Chương trình 135, huyện Đông Giang đã thực hiện nhiều hỗ trợ cho phát triển sản xuất cho đồng bào vùng cao . Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2015, huyện Đông Giang được phân bổ kinh phí gần 16 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình dự án 135 để đầu tư hỗ trợ 9 xã đặc biệt khó khăn và 11 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II của Chính phủ. Trong đó, tổng vốn đầu tư­ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn của huyện năm 2015 là 11,1 tỷ đồng. Đến nay, vốn đã giải ngân hơn 10,5 tỷ đồng, đạt 94,86% kế hoạch vốn giao.

Từ các nguồn vốn trên, huyện Đông Giang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 7 công trình đường giao thông nông thôn; 2 cầu dân sinh; 5 trường học; 2 nhà văn hóa xã và 1 nhà sinh hoạt cộng đồng dân cư. Ngoài ra, địa phương cũng đã chi hơn 4,5 tỷ đồng thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình trọng yếu phục vụ phát triển sản xuất, giao thông nông thôn và hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân vùng cao, chủ yếu là hỗ trợ cây giống, con vật nuôi, men vi sinh phục vụ phát triển sản xuất, tập huấn về kỹ thuật chăm sóc con vật nuôi và kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc cây trồng cho gần 1.000 lượt người tham gia.

ĐĂNG NGUYÊN