Gần 96 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác

NGUYỄN SỰ |

Hôm qua 26.2, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Trong năm 2018 Quảng Nam đã thành lập mới 47 HTX và 30 tổ hợp tác (THT). Như vậy, hiện nay toàn tỉnh có tổng cộng 328 HTX, 1 liên hiệp HTX và 2.571 THT. Năm 2018, Liên minh HTX Quảng Nam tiếp tục giải ngân hơn 15,1 tỷ đồng vốn ưu đãi từ nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh cho các HTX, THT có điều kiện đầu tư mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. Theo thống kê, kể từ khi thành lập (năm 2012) đến nay, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã cho 52 HTX và 124 THT vay ưu đãi xấp xỉ 96 tỷ đồng để phát triển sản xuất - kinh doanh. Nhìn chung, hầu hết đơn vị sử dụng vốn vay đúng mục đích và phát huy hiệu quả kinh tế cao.

NGUYỄN SỰ