Giá trị sản xuất tăng thêm gần 6,5 triệu đồng/ha nhờ áp dụng cơ giới hóa

ANH THƯ |

(QNO) - Trạm Khuyến nông - khuyến lâm thị xã Điện Bàn vừa tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả “Mô hình trình diễn cánh đồng chuyên canh kết hợp cơ giới hóa trên cây đậu xanh vụ xuân hè 2017”.

Vụ xuân hè năm 2017, Trạm Khuyến nông - khuyến lâm Điện Bàn đã triển khai mô hình trình diễn cánh đồng chuyên canh kết hợp cơ giới hóa trên cây đậu xanh quy mô 6ha tại thôn Kỳ Lam (xã Điện Quang). Đây là mô hình đầu tiên áp dụng đồng bộ cơ giới hóa và tiến bộ khoa học kỹ thuật từ khâu làm đất, gieo tỉa hạt, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây màu tại Điện Bàn.

Kết quả, năng suất ước tính của đậu xanh trong mô hình đạt 26 tạ/ha, cao hơn so với ruộng đối chứng 1 tạ/ha. Đồng thời, do đậu xanh trong mô hình được gieo trồng đồng loạt bằng máy móc cơ giới nên nên tiết kiệm chi phí gieo tỉa và quá trình kiểm soát sâu bệnh được thuận lợi hơn. Kết quả tính toán cho thấy mô hình chuyên canh trên cây đậu xanh kết hợp cơ giới hóa giảm được chi phí đầu vào với số tiền 4,3 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, tổng thu của đậu xanh mô hình đạt 54,6 triệu đồng/ha, cao hơn so với ruộng đối chứng là 2,1 triệu đồng/ha. Do đó, tổng lãi thu được của đậu xanh mô hình cao hơn 6,4 triệu đồng/ha so với ruộng đối chứng.

ANH THƯ