Giai đoạn 2016 - 2020 cần 850 tỷ đồng xây dựng hạ tầng thủy lợi

VĂN SỰ |

Ngày 31.3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng cùng lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Sở NN&PTNT về tình hình thực hiện chương trình phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi hóa đất màu, kiên cố hóa kênh mương từ năm 2011 - 2015 và kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020.

Từ nay đến năm 2020, toàn tỉnh cần 850 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng thủy lợi.
Từ nay đến năm 2020, toàn tỉnh cần 850 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng thủy lợi.

Báo cáo tại phiên họp, ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, thực hiện Nghị quyết số 160 (ngày 22.4.2010) và Nghị quyết số 61 (ngày 14.12.2012) của HĐND tỉnh về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi hóa đất màu, kiên cố hóa kênh mương, đầu năm 2011 đến cuối năm 2015 bằng nhiều kênh vốn huy động tỉnh đã chi 742,04 tỷ đồng cho chương trình này. Trong đó, UBND tỉnh phân bổ 366,26 tỷ đồng và các địa phương, đơn vị đầu tư 375,78 tỷ đồng từ việc tranh thủ lồng ghép những nguồn vốn hợp pháp khác. Theo kế hoạch, giai đoạn 2016 - 2020 Quảng Nam cần 850 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất. Trong đó, 50 tỷ đồng thủy lợi hóa đất màu, 100 tỷ đồng thi công hệ thống thủy lợi nhỏ, 200 tỷ đồng kiên cố hóa kênh mương loại 2 và 500 tỷ đồng kiên cố hóa kênh mương loại 3.

Ngoài việc tập trung đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi hóa đất màu, kiên cố hóa kênh mương 5 năm qua và bàn thảo những mục tiêu, giải pháp triển khai trong thời gian đến thì các đại biểu dự cuộc họp cũng tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển một số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 do Sở NN&PTNT chủ công xây dựng.

VĂN SỰ