Giai đoạn 2016 - 2020 cần hơn 3.847 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông nghiệp - nông thôn

 VĂN SỰ |

Cuối tuần qua, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh về tình hình thực hiện đầu tư công giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Hồ chứa nước Khe Tân ở huyện Đại Lộc vừa được đầu tư nâng cấp, sửa chữa.
Hồ chứa nước Khe Tân ở huyện Đại Lộc vừa được đầu tư nâng cấp, sửa chữa.

Ông Võ Văn Điềm - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh cho biết, giai đoạn 2011 - 2015, bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, ngân sách trung ương, chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương, vốn ODA và ngân sách địa phương, Quảng Nam đã triển khai sửa chữa, nâng cấp 8 hồ chứa nước; kiên cố hóa 13km đê kè và 107km kênh mương các loại; xây dựng 9 công trình hạ tầng giống nông - lâm - thủy sản và khu neo đậu tàu thuyền. Đến thời điểm này, các công trình vừa nêu đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần chủ động cung ứng nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân, ngăn mặn xâm nhập, phòng chống tình trạng sạt lở, đảm bảo cho tàu thuyền tránh trú bão an toàn…

Theo kế hoạch, giai đoạn 2016 - 2020 nhu cầu về nguồn vốn đầu tư công cho các công trình và dự án về hạ tầng nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh khoảng hơn 3.847 tỷ đồng.

 VĂN SỰ