Giám sát cơ chế hỗ trợ phát triển cây trồng tại Quế Trung (Nông Sơn)

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Đoàn công tác của Ban Dân tộc HĐND tỉnh vừa có buổi khảo sát và làm việc với lãnh đạo xã Quế Trung (huyện Nông Sơn) nhằm kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 66/2012-NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển một số cây trồng gắn với kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2013 - 2016.

Theo báo cáo của UBND xã Quế Trung, 9 tháng đầu năm 2016 tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 282ha (trong đó, diện tích chủ động nước trên 124ha, với năng suất 50 tạ/ha, sản lượng 621,5 tấn và diện tích không chủ động nước trên 157ha với năng suất 25 tạ/ha, sản lượng hơn 394 tấn); vụ hè thu, địa phương cũng đã triển khai trồng 247ha, ước năng suất đạt gần 43 tạ/ha. Đến nay, toàn xã Quế Trung có hơn 24 nghìn con gia súc; ước đạt 12,5 tỷ đồng giá trị công nghiệp với tổng thu ngân sách gần 6,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, địa phương cũng đã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉnh lý biến động cho 106 trường hợp; giải quyết kịp thời 12 trường hợp tranh chấp đất đai, cùng 16 trường hợp khác liên quan đến tranh chấp đất đai, xây dựng trái phép,... Năm 2015, xã Quế Trung đã hỗ trợ 180 triệu đồng cho 81 hộ tham gia dự án phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 66/2012-NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

ALĂNG NGƯỚC