Giống lúa MT10 cho năng suất hơn 70 tạ/ha

T.N |

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Đại Lộc và Công ty TNHH Khoa học và công nghệ Nông Tín vừa tổ chức hội thảo đầu bờ đối với giống lúa thuần cao sản MT10.  Giống lúa thuần MT10 được sản xuất thử nghiệm lần đầu tiên tại 2 thôn Hòa Thạch (Đại Quang) và Quảng Đại (Đại Cường) ở vụ hè thu này. Đây là giống thích hợp cho cả vụ đông xuân và hè thu, thời gian sinh trưởng vụ đông xuân là 110 - 111 ngày, hè thu 90 - 95 ngày. Giống lúa này có ưu điểm vượt trội, khả năng chống đổ ngã, kháng được sâu bệnh và thời tiết nắng nóng, năng suất thực tế ước đạt 77 tạ/ha.

T.N