Giống lúa thuần chất lượng cao Bắc Thịnh đạt năng suất gần 70 tạ/ha/vụ

VĂN SỰ |

Sáng 19.4, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Nông - lâm nghiệp TBT tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao Bắc Thịnh có sự liên kết bao tiêu đầu ra sản phẩm tại thôn Thi Thại (xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên).

Tham quan mô hình sản xuất giống lúa thuần Bắc Thịnh tại xã Duy Thành (Duy Xuyên) sáng qua 19.4.
Tham quan mô hình sản xuất giống lúa thuần Bắc Thịnh tại xã Duy Thành (Duy Xuyên) sáng qua 19.4.

Đầu vụ đông xuân năm nay, 2 đơn vị vừa nêu phối hợp cùng chính quyền xã Duy Thành tiến hành tập huấn hướng dẫn quy trình canh tác cho 74 hộ nông dân ở thôn Thi Thại để triển khai thực hiện mô hình sản xuất trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao Bắc Thịnh trên tổng diện tích 6ha. Tại hội thảo, các cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và nhiều nông dân tham gia mô hình cho biết, giống lúa thuần này có thời gian sinh trưởng 114 ngày, chiều cao cây trung bình khoảng 96cm, đẻ nhánh khỏe, góc lá đòng đứng, dạng hình gọn, cứng cây, trổ tập trung, đóng thóc dày, độ thuần khá. Đặc biệt, từ đầu vụ đến nay hầu hết chân ruộng của mô hình rất ít bị các loại sâu bệnh nguy hiểm gây hại, chỉ nhiễm nhẹ bệnh khô vằn ở giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng và bệnh đốm nâu vào thời kỳ lúa trổ - chín.

Theo kế hoạch, số diện tích lúa Bắc Thịnh nêu trên sẽ thu hoạch trong 2 ngày 25 - 26.4 sắp tới và dự kiến năng suất bình quân đạt không dưới 70 tạ/ha, cao hơn giống lúa đối chứng HT1 sản xuất cùng trà, cùng chân đất, cùng chế độ thâm canh khoảng 10 tạ/ha. Được biết, khi nhà nông tiến hành thu hoạch, Công ty TNHH Nông - lâm nghiệp TBT sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm lúa tươi theo phương thức 1kg lúa tươi Bắc Thịnh bằng giá 1kg lúa khô HT1 của địa phương tại thời điểm cân bán sản phẩm.

* Chiều cùng ngày, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Công ty TNHH Nông - lâm nghiệp TBT cũng phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết mô hình sản xuất trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao Bắc Thịnh trên tổng diện tích 15ha tại thôn Tịnh Đông (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) với 120 hộ nông dân tham gia. Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, vụ đông xuân 2017-2018 này năng suất bình quân của mô hình đạt 63 tạ/ha, cao hơn giống lúa đối chứng HT1 khoảng 8 tạ/ha.

VĂN SỰ