Hỗ trợ 85.000 con gà giống cho người dân 6 huyện miền núi

HIỀN THÚY |

Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) vừa hỗ trợ 85.000 con gà giống 1 ngày tuổi cho các hộ dân 6 huyện miền núi gồm Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang khôi phục chăn nuôi gia cầm sau bão, lũ. 

Riêng huyện Tây Giang có 240 hộ của 10 xã được FAO hỗ trợ 18.000 con gà giống 1 ngày tuổi (tương đương mỗi hộ 75 con), 4,9 tấn thức ăn chăn nuôi hỗn hợp và các loại thuốc thú y liên quan phòng chống bệnh (bao gồm hóa chất, vắc xin và men tiêu hóa…). Huyện Tây Giang ưu tiên cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng do thiên tai, các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số kèm theo điều kiện hộ đảm bảo có chuồng trại chăn nuôi.

Được biết, kinh phí hỗ trợ ban đầu với mức 13.200 đồng/con gà, kèm theo nguồn ngân sách đối ứng của huyện đảm bảo mức thấp nhất 18.000 đồng/con sau khi nuôi đủ 21 ngày tuổi.

TAGS