Hỗ trợ giống cây ăn quả cho người dân Nông Sơn

TÂM LÊ |

(QNO) - Ngày 24.7, Chương trình phát triển vùng huyện Nông Sơn tổ chức hỗ trợ cây giống đợt 1 cho người dân trên địa bàn huyện.

Đợt này chương trình đã cấp 7.512 cây giống cho gần 300 hộ dân, gồm 7.077 cây bưởi da xanh và 435 cây măng cụt với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Theo kế hoạch, trong tháng 8.2018, chương trình sẽ hỗ trợ 1.933 cây sầu riêng Ri6 với kinh phí gần 250 triệu đồng.

Đây là một trong những chương trình hỗ trợ trồng trọt và chăn nuôi của Chương trình phát triển vùng nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có trẻ em trên địa bàn huyện có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo nhanh và bền vững. Trước khi nhận cây giống, người dân được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cách trồng, chăm sóc, bảo quản cây…

TÂM LÊ