Hỗ trợ hơn 14 tỷ đồng phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp

QUỐC TUẤN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định cấp hơn 14 tỷ đồng cho các địa phương nhằm hỗ trợ các đối tượng nông dân đã mua máy phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp trước ngày 31.12.2015 có đầy đủ hồ sơ thủ tục nhưng chưa được hỗ trợ.

Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp ở huyện Phú Ninh.
Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp ở huyện Phú Ninh. Ảnh: QUỐC TUẤN

UBND tỉnh đồng thời yêu cầu các địa phương được cấp kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích. Các đơn vị trực thuộc kiểm tra, nghiệm thu máy móc đã mua sắm, niêm yết công khai danh sách các hộ được hỗ trợ.

Hai địa phương được hỗ trợ nhiều nhất trong đợt này là Đại Lộc với khoản kinh phí khoảng 3,7 tỷ đồng và Thăng Bình với 3,2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ chuyển từ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2015 sang 2016.

QUỐC TUẤN