Hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

PHÚC LÂM |

(QNO) - Hôm nay 22.4, một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định của UBND tỉnh sẽ có hiệu lực.

Theo quy định, các hộ trực tiếp chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm (gà, vịt) trên địa bàn tỉnh (trừ các hộ chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp và chăn nuôi trang trại) đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 25.12.2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống và chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc; các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ thú y trọn gói sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ này.

Các đối tượng nêu trên sẽ được hỗ trợ mua bình chứa nitơ, vật tư phối giống nhân tạo gia súc; hỗ trợ mua trâu đực giống, bò đực giống; hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi (xây dựng công trình khí sinh học, làm đệm lót sinh học); hỗ trợ đào tạo kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc và hỗ trợ dịch vụ thú y trọn gói.

Phạm vi hỗ trợ cụ thể như sau: hỗ trợ mua bình chứa nitơ cho 18 huyện, thị xã, thành phố và cấp bảo toàn 500 triệu đồng cho Sở NN&PTNT để cung ứng vật tư phối giống nhân tạo gia súc; hỗ trợ mua bò đực giống đối với các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh; hỗ trợ mua trâu đực giống đối với các xã thuộc các huyện đồng bằng và 3 huyện miền núi thấp Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn; hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi; đào tạo phối giống nhân tạo gia súc; dịch vụ thú y trọn gói đối với các xã, phường, thị trấn thuộc 18 huyện, thị xã, thành phố.

Quyết định này cũng quy định cụ thể nguồn kinh phí, nguyên tắc, nội dung, điều kiện và thủ tục hỗ trợ, quy trình cấp phát vốn và quyết toán kinh phí hỗ trợ...

PHÚC LÂM