Hỗ trợ nông dân quản lý dịch hại trên cây tiêu

PHẠM HOÀNG |

Trạm Bảo vật thực vật huyện Tiên Phước vừa tổ chức hội thảo mô hình quản lý dịch hại IPM trên cây hồ tiêu. Mô hình được triển khai từ tháng 3.2015 trên 2ha với 50 hộ dân tại các thôn 2, 3, 4 và 5 xã Tiên Phong tham gia. Nông dân tham gia mô hình được Nhà nước hỗ trợ 50% thuốc bảo vệ thực vật sinh học và hóa học để phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh gây hại, được tập huấn kỹ thuật chăm sóc và biện pháp quản lý các đối tượng dịch hại trên cây tiêu. Về hiệu quả kinh tế, năng suất bình quân đạt 1,6kg hạt tiêu khô/ trụ tiêu, cao hơn 0,42kg so với tiêu trồng đối chứng. Giá trị thu nhập trên 1ha khoảng 1,6 tỷ đồng/năm, cao hơn gần 400 triệu đồng so với vườn đối chứng.

Các ý kiến tại hội thảo đều đánh giá cao hiệu quả mô hình, đặc biệt là việc thay đổi nhận thức, tập quán canh tác truyền thống của người dân. Đây là cơ sở để huyện Tiên Phước và ngành nông nghiệp của tỉnh quan tâm hỗ trợ mở rộng diện tích cây tiêu Tiên Phước theo hướng bền vững.

PHẠM HOÀNG