Hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị nấm linh chi, nấm lim xanh

HOÀNG LIÊN |

Dự án Trường Sơn Xanh của USAID đã và đang phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Linh Chi Quảng Nam triển khai tiểu dự án “Phát triển chuỗi giá trị nấm linh chi Quảng Nam, gắn với cải thiện sinh kế bền vững cho người dân ở vùng nông thôn miền núi, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số”.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2018 - 2020, tiểu dự án tổ chức 15 lớp tập huấn chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trồng nấm, hỗ trợ xây dựng 15 lán trại trồng nấm cho người dân tại 3 địa phương gồm TP.Tam Kỳ, huyện Phú Ninh và Núi Thành. Tham gia vào tiểu dự án, người dân 3 địa phương này được hỗ trợ, cung cấp nguyên liệu thực hành, phôi nấm để xây dựng các mô hình sản xuất nấm trình diễn. Tại vùng cao, tiểu dự án triển khai ở huyện Đông Giang và Nam Giang, trang bị kiến thức, kỹ năng khai thác nấm lim xanh và nấm linh chi tự nhiên bền vững, cải thiện thu nhập cho người dân vùng núi. Đồng thời hỗ trợ xây dựng mô hình trồng nấm lim xanh, nấm linh chi trên nguyên liệu gỗ khúc và phôi nấm đóng bịch, thu hút nhiều thành viên của 2 tổ hợp tác trồng nấm 2 địa phương tham gia. Tiểu dự án cũng hỗ trợ xây dựng 2 nhà trồng nấm làm mô hình trình diễn do công ty và người dân triển khai; cung cấp phôi nấm, giá kệ sắt ươm phôi, hệ thống máy phun sương cho các mô hình.

Sau một năm triển khai, tiểu dự án đã đạt được những kết quả khả quan như xây dựng trung tâm chuyển giao công nghệ nấm, đưa chuyên gia nước ngoài về đào tạo và chuyển giao quy trình kỹ thuật về khai thác, ươm tạo, nuôi trồng nấm lim xanh, nấm linh chi từ rừng tự nhiên, quy trình ươm tạo và nuôi trồng nấm linh chi với công nghệ tiên tiến. Dự án và công ty đã tổ chức các đợt tham quan học tập kinh nghiệm làm nấm linh chi, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ xây dựng các mô hình trồng nấm linh chi, nấm lim xanh trong cộng đồng. Với sự hỗ trợ của Dự án Trường Sơn Xanh của USAID, Công ty TNHH MTV Linh Chi Quảng Nam đã xây dựng các mô hình thí điểm nuôi trồng hai loại nấm này tại trại nấm của công ty và các hộ gia đình. Công ty và người dân đã bắt đầu thực hiện thu hoạch những cây nấm đầu tiên được trồng thành công tại nhà…

TAGS