Hội Nông dân Đại Lộc ký kết chương trình phối hợp với các ban ngành

BÍCH LIỄU |

(QNO) - Ngày 20.2, Hội Nông dân huyện Đại Lộc tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp với các ngành trong huyện giai đoạn 2017-2020. Tham dự hội nghị có ông Vũ Văn Thẩm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Hội Nông dân Đại Lộc với các ngành được thực hiện khá tốt, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân. Các cấp hội phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cho hội viên, nông dân; tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; xây dựng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân… Qua đó đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, hình thành các mô hình chuyên canh, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. 

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân huyện với các ngành hướng tới mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, nắm bắt những vướng mắc ở cơ sở để kịp thời giải quyết; phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội nông dân; tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra những chủ trương, giải pháp thực hiện mang lợi ích thiết thực cho nông dân, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc…

Dịp này, Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

BÍCH LIỄU