Hơn 100ha lúa hè thu khô chết do nắng hạn

VĂN PHIN |

Qua nhiều ngày không mưa, nắng nóng gay gắt, nhiều diện tích lúa hè thu của huyện Núi Thành trong giai đoạn đẻ nhánh thiếu nước trầm trọng. Thống kê sơ bộ, toàn huyện có hơn 100ha lúa chết cháy vì khô nước.

Vụ hè thu 2020, theo kế hoạch, huyện Núi Thành sản xuất 3.400ha lúa, nhưng đến nay, lúa chủ động nước chỉ sản xuất được hơn 2.931ha, phải bỏ hoang hơn 500ha. Theo ông Bùi Văn Gát - Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành, hiện nay mực nước hồ Phú Ninh xuống thấp, các hồ chứa trên địa bàn huyện như Thái Xuân, Đồng Nhon, Hố Mây và các đập dâng, ao mội, sông suối đang cạn kiệt. Huyện Núi Thành phải áp dụng nhiều biện pháp chống hạn như đặt máy bơm qua cống tại các hồ chứa, tận dụng nước ao mội tưới cho lúa. Tuy nhiên, các địa phương, hợp tác xã nông nghiệp đang gặp khó khăn về nguồn kinh phí chống hạn. Được biết, 3 năm nay (2018 - 2020), nguồn kinh phí hỗ trợ phòng chống hạn và nhiễm mặn trên địa bàn huyện Núi Thành theo Công văn 3115/2018 của UBND tỉnh và Công văn 2185/2018 của Sở Tài chính vẫn chưa được giải quyết.