Hơn 2,38 tỷ đồng hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã

CHÂU NỮ |

(QNO) - Từ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2016 chuyển sang, UBND tỉnh vừa cấp hơn 2,38 tỷ đồng cho UBND các huyện, thị xã để thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các hợp tác xã (HTX) như xây dựng, nâng cấp nhà kho, trụ sở làm việc, cửa hàng vật tư nông nghiệp.

Đợt này, có 12 HTX ở các huyện, thị xã: Điện Bàn (3 HTX), Duy Xuyên (4 HTX), Thăng Bình, Đại Lộc (mỗi địa phương 2 HTX) và Núi Thành (1 HTX) được hỗ trợ.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra các hồ sơ, thủ tục và kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định và công khai đến đại hội xã viên các HTX. UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc thẩm tra, xác nhận khối lượng hoàn thành dự án, giải ngân kinh phí hỗ trợ và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

CHÂU NỮ