Hơn 462 tỷ đồng xây dựng hạ tầng thủy lợi

MAI LINH |

Ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, nhằm đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong 5 năm 2013 - 2018, bằng nhiều kênh vốn huy động tỉnh đã chi hơn 462 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi. Qua đó, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương đã tiến hành kiên cố hóa gần 590km kênh mương loại 3 và xây mới, nâng cấp 209 công trình thủy lợi nhỏ, 94 công trình thủy lợi hóa đất màu. Nhờ vậy, bình quân hằng năm toàn tỉnh có hơn 76.000ha lúa và xấp xỉ 14.000ha cây trồng cạn các loại chủ động nước tưới.

MAI LINH